Bli medlem i Medisinsk Teknologisk Forening

Medlemskap

  1. ORDINÆR kr 350,- pr. år
  2. HONNØR kr 200,- pr. år
  3. FIRMAMEDLEM kr 1500,- pr. år
  4. ÆRESMEDLEM kr 0,- (egne vilkår, se vedtekter)

Ifølge Vedtektene §4 Medlemskap fortsetter så lenge kontingent for inneværende år er betalt. Giro for innbetaling av kontingent sender vi normalt ut i 1. kvartal. Inkludert i medlemskapet er abonnement på tidsskriftet Helse-Medisin-Teknikk.

Medlemstype Pris
Firmamedlem 1 500,00 Til Innmelding
Honnørmedlem 200,00 Til Innmelding
Ordinærmedlem 350,00 Til Innmelding